Nyheter

2019-11-25

Aktiespararnas event – Stora Aktiedagen.

2019-11-22

Insight Direkt-intervju.

2018-05-23

Real Heart medverkar på Småbolagsdagen den 11 juni

Kom och träffa oss på Aktiespararnas event Småbolagsdagen den 11 juni. Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm Klicka här för mer information och anmälan

2017-10-09

Nyhetsinslag om Real Heart i SVT

Se intervjun med Real Hearts VD, Azad Najar, i SVT Nyheter den 4 oktober. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/mot-mannen-bakom-mekaniska-hjartat

2017-09-29

Real Heart medverkar på Aktiedagen den 17 oktober

Den 17 oktober kommer vi att medverka på Aktiespararnas event Aktiedagen i Stockholm. För mer information och anmälan se länken nedan.   https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober

2017-09-20

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggjorde…

2017-09-19

Nya framsteg i Real Hearts produktutveckling

Scandinavian Real Heart närmar sig nu slutfasen i den viktiga utvecklingen av hjärtpumpens programvara för motorstyrning. Bolagets utvecklare meddelar nu att den aktuella programvaran kommer att ha unika egenskaper. Den allra viktigaste är att motorn kan anpassa pumpningens effekt beroende på patientens blodtryck. -Det innebär bland annat en optimal energiförbrukning, menar Real Hearts vd Azad…

2017-08-29

Scandinavian Real Heart medverkar på Aktiekvällen den 29 augusti

Tisdagen den 29 augusti medverkar Real Heart på Aktiespararnas event Aktiekvällen 2017. Se programmet här>>

2017-08-01

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Real Heart” eller ”Bolaget”) förbereder nyemission om ca 23,7 miljoner kronor och konstaterar att Bolaget kommer att behöva tillskott av ytterligare kapital under hösten 2017 för att kunna fortsätta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta. Flera av Bolagets större ägare är grundare, operativt verksamma i Bolaget direkt eller som…

2017-06-28

TV4 uppmärksammar Real Heart

Revolutionerande svensk teknik ska rädda hjärtsjuka 17 år, så länge har en forskargrupp i Västerås arbetat med utvecklandet av det första mekaniska hjärtat – som kopierar det mänskliga hjärtats sätt att fungera. Nu har man kommit så längt att hjärtat testats på sövda grisar. Azad Najar, läkare och konstruktör av det mekaniska hjärtat, förklarar hur…

2017-06-14

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA

Real Heart planerar att utföra överlevnadsdjurförsök i USA tillsammans med hjärtkirurger vid Memorial Hermann Texas Medical Center och universitetssjukhuset i Linköping. Real Hearts VD Azad Najar och styrelseordförande Göran Hellers besökte, under v 22, ledande hjärtkirurger i USA som är verksamma inom utvecklingen och utprovning av olika hjärtpump-system. Real Hearts patenterade mekaniska hjärta möttes av…

2017-05-11

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2017, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med acklamation. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare…

2017-05-09

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump

Under utvecklingsarbetet av modell 11 som är designad i två halvor har vi tillsammans med hjärtkirurger sett nya möjligheter att använda en halv hjärtpump som en s.k. hjärtassist. Den 4 maj genomfördes det första försöket med att operera in Real Hearts hjärtassist i ett försöksdjur.   Vi har hittills arbetat med en TAH produkt (total…

2017-05-09

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

Den 3 maj genomförde vi en ny djuroperation med hjärtpumpen modell 11. Denna operation var framgångsrik och pumpen fungerade utomordentligt väl både mekaniskt och medicinskt. Försöket visade att hjärtpumpen kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur. Som vi har kommunicerat tidigare är hjärtpump modell 11 en…

2017-04-24

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic.

Efter genomförande av lyckade tester på version 11 kommer Scandinavian Real Heart att inom kort avsluta pre-kliniska tester på sovande djur och starta en ny fas med pre-kliniska överlevnadstester. Dessa tester kommer i första hand att genomföras i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping, men även något senare vid ett certifierat laboratorium i USA. När vi…

2017-04-20

Real Heart: Årsredovisning 20160101-20161231

Se bifogad pdf >>

2017-04-12

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729–5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15.00 på Hotell Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.   Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2017, och anmäla sitt deltagande senast den 4…

2017-04-11

Inbjudan till fredagslunch & financial hearing 21 april!

Fredagen den 21 april kommer Real Heart AB, ProstaLund AB samt Ecoclime AB – alla listade på Aktietorget – att bjuda in till lunch på Scandic Klara Hotell i Stockholm. http://www.aktiespararna.se/…/inbjudan-till-fredagslunch–…/    

2017-04-04

Real Heart: Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva

I samarbete med forskare från Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping publiceras nu den första vetenskapliga artikeln med forskningsresultat från Real Hearts hjärtpump. Artikeln med titeln ” Early Experience of Implantation of a New Pulsatile Total Artificial Heart” publiceras i Journal of Clinical & Experimental Cardiology och presenterar forskningsresultat från prekliniska studier. Forskningsresultaten verifierar att Real…

2017-03-31

Real Heart: Stor framgång vid nya försök

Den 8–9 mars genomförde vi två operationer med hjärtpumpen modell 11. Dessa visade att hjärtpumpen fungerar utomordentligt både mekaniskt och medicinskt. Vi har nu också fått fram ett hjärta som är helt tystgående. Den senaste månaden har arbetet med verifiering av hjärtpumpen fortskridit enligt den plan vi har kommunicerat tidigare. Vi har framför allt utfört…